Tin tức & Sự kiện

Phương pháp

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu

Ngày 25-26/6/2015, CBA phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo "XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU" nằm trong chuỗi 3 khóa đào tạo về thương hiệu, với sự tham gia của 50 học viên đến từ 23 DN và 6 viện, trường...  

ĐẶC ĐIỂM CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI CBA

Mục tiêu của CBA là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. CBA chuyên cung cấp chương trình đào tạo ngắn hạn mang tính ứng dụng cao để phục vụ cho việc nâng cao kiến thức và kỹ năng kinh doanh của doanh nghiệp.