CBA

Tài liệu tham khảo

Tài liệu Quản trị Kinh doanh Quốc tế, MBA

Bạn muốn học MBA nhưng chưa có điều kiện? 
Hãy lãnh hội kiến thức với bộ tài liệu MBA quốc tế.
Tri thức bạn lãnh hội là sức mạnh của riêng bạn.
 

Sách quản trị - giá bằng 10% Amazon

Các cuốn sách và tài liệu quý sẽ giúp bạn lĩnh hội tri thức quản trị trong nền kinh tế mới. Tham khảo chi tiết nội dung tại Amazon và nên sở hữu ngay để "không thua thiệt" với bạn đọc và bạn học trên thế giới.

 
Đảm bảo các sách nêu tại đây và giới thiệu thế nào trên Amazon, bạn sẽ nhận được bản mềm nội dung như vậy. Mua và học sách quốc tế với chi phí "rất địa phương"! Chỉ bằng 10% giá bán trên Amazon. Tiết kiệm 90% giá trị.
 

Bộ Sách Business Edge

Bộ Sách Business Edge (Gồm 5 Bộ, 31 Quyển - Học Để Thành Công - Học Để Giàu)