Chương trình đào tạo

Bí quyết quản lý thời gian (2-3/6/2012)

Anh Huỳnh Ngọc Minh là Chuyên gia Huấn luyện chuyên nghiệp trong lĩnh vực tạo động lực và thúc đẩy thay đổi hành vi. Anh đã tích lũy và đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu sau 15 năm trải nghiệm làm việc với nhiều vị trí khác nhau tại các tổ chức quốc tế như:

Kiểm soát tài chính dự án thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch, Quản lý mua sắm cho Tổ hợp thầu Tập đoàn Xây dựng Taisei-Kajima-Nippon Engineering;

Các tin khác: