CBA » Tài liệu tham khảo

Tài liệu Quản trị Kinh doanh Quốc tế, MBA

Tài liệu Quản trị Kinh doanh Quốc tế, MBA

 
 
Bạn muốn học MBA nhưng chưa có điều kiện? 

Hãy lãnh hội kiến thức với bộ tài liệu MBA quốc tế.
 
Tri thức bạn lãnh hội là sức mạnh của riêng bạn.

Bộ tài liệu gồm 15 môn, chương trình MBA quốc tế:
1. Nguyên tắc kế toán
2. Kế toán quản trị
3. Kế toán tài chính
4. Phân tích, quyết định dành cho lãnh đạo
5. Truyền thông, đàm phán, thương lượng
6. Kinh tế vi mô
7. Kinh tế vĩ mô
8. Kinh tế quản lý
9. Tài chính doanh nghiệp
10. Quản trị hoạt động doanh nghiệp
11. Quản trị hành vi tổ chức
12. Phát triển khả năng lãnh đạo
13. Quản trị nhân sự
14. Quản trị chiến lược
15. Quản trị Marketing

Mỗi môn học gồm nhiều sách tham khảo, giáo trình chứa đựng nhiều nội dung thiết thực, chuyên sâu của khoa học quản trị kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu.

Nay bạn đã có tất cả những cuốn sách hay nhất thế giới mà không cần phải cất công kiếm tìm và mua với giá cao.

Hãy sở hữu và vận dụng tốt một thế giới và kho tàng tri thức nhân loại.
Only $120 USD
Các tin khác: