Tin tức & Sự kiện » Phương pháp

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu

Ngày 25-26/6/2015, CBA phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo "XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU" nằm trong chuỗi 3 khóa đào tạo về thương hiệu, với sự tham gia của 50 học viên đến từ 23 DN và 6 viện, trường...               
 
 

Khóa học này cung cấp các kiến thức và công cụ, nhằm tạo lập một kế hoạch truyền thông tương đối hoàn chỉnh cho các mục đích của doanh nghiệp gồm 8 bước:

1. Phân tích tình hình
2. Đối tượng truyền thông
3. Mục tiêu truyền thông
4. Thiết kế thông điệp
5. Chọn kênh truyền thông
6. Phân bổ ngân sách, nguồn lực
7. Kế hoạch thực hiện
8. Đánh giá và điều chỉnh

Bằng thông tin cô đọng và thực hiện phân tích case study tại chỗ, các học viên tham gia không chỉ có thêm kiến thức và còn thực tập tạo lập tình huống giả định trong việc tối ưu hóa hiệu quả truyền thông, giảm thiểu chi phí rủi ro cho doanh nghiệp.

 

Nguồn: BP Đào tạo CBA
Các tin khác: