CBA » Giảng viên

Giảng viên Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương

Chị Mai Hương  là một trong những giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh bán hàng, Quản trị sản xuất của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility và hiện là giảng viên thỉnh giảng của SAM, Hội Doanh Nhân Trẻ YBA, VCCI…
    Chị đã có hơn 15 năm kinh nghiệm về quản lý, tuyển dụng đào tạo và huấn luyện nhân viên kinh doanh, nhân viên tiếp thị và nhân viên bán hàng:
        Trưởng phòng tiếp thị và phân phối nội địa Công ty Sơn Kim
        Trưởng phòng kinh doanh Công ty Quốc tế Quadrille & Vera
        Giám đốc kinh doanh công ty Tân Bảo Long
        Giám đốc điều hành Công ty SamQua

Chị đã và đang giảng dạy các kỹ năng quản lý và làm việc hiệu quả với các chủ đề sau:

•    Giám đốc kinh doanh
•    Giám đốc nhân sự
•    Giám đốc sản xuất
•    Kỹ năng bán hàng – tư vấn bán hàng
•    Chăm sóc khách hàng
•    Giám sát bán hàng
•    Maketing dịch vụ
•    Kỹ năng giải quyết vấn đề
•    Kỹ năng giải quyết mâu thuẩn
•    Trainer of Training
•    Quản lý sự thay đổi
•    Team building
•    Xây dựng và phát triển đội nhóm
•    5S – Kaizen cải thiện năng suất, chất lượng, môi trường làm việc
•    Kỹ năng và phong cách lãnh đạo
•    Kỹ năng giao tiếp- trao đổi T.tin
•    Tạo động lực làm việc
•    Nâng cao năng lực quản lý S. xuất.
•    Quản đốc sản xuất/Tổ trưởng SX
•    Đánh giá – quản lý rủi ro
•    Xây dựng và Quản lý mục tiêu
•    Xây dựng và quản lý quá trình
•    Đánh giá năng lực và đánh giá kết quả công việc nhân viên
•    Đào tạo và phát triển NNL
•    Văn hóa doanh nghiệp
Các tin khác: