CBA » Giảng viên

Giảng viên Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên Business Edge
Nguyễn Thị Hằng
Chuyên gia tư vấn QTNNL
 
 
 
Kinh nghiệm làm việc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chị Nguyễn Thị Hằng đã có 21 năm kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực:  giảng dạy, nhân sự, tư vấn.  
 
Trong khỏang thời gian từ năm 1986 đến 1997, chị Nguyễn Thị Hằng tham gia giảng dạy tại Trường trung học kinh tế Lao động tiền lương II (Bộ LĐTBXH) ở bộ môn nghiêp vụ tiền lương (tổ chức lao động, định mức lao động, tiền lương). Trong giai đọan này chị đã cùng với trường đại diện cho Việt Nam tham gia hỗ trợ cho nước bạn Campuchia giảng dạy các lãnh đạo cơ quan của chính phủ và doanh nghiệp tại Campuchia do Bộ Kế họach chủ trì. Ngòai ra chị Hằng tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam về quản lý lao động và chế độ chính sách tiền lương.
 
Với 03 năm làm giám đốc nhân sự hành chánh tại công ty dệt Thái Tuấn (từ 2000 đến 2002) chị Nguyễn Thị Hằng đã góp phần làm ổn định và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng tòan bộ hệ thống quản lý nhân sự của công ty mà  trước đó tình hình nhân sự bị khủng hỏang và biến động liên tục (trong đó nổi bật nhất là ổn định nhanh chóng nguồn lực của một công ty mới chuyển nhượng và sáp nhập vào Thái Tuấn trong hòan cảnh đặc biệt khó khăn).
Trước đó chị Hằng có làm việc cho công ty nước giải khát quốc tế IBC tại Nhà máy trong thời gian từ năm 1997 đến 2000.
Với kinh nghiệm tham gia tiếp cận nhiều các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, chị Hằng đã thành lập công ty tư vấn kiêm Giám Đốc chuyên lĩnh vực nhân sự đặc biệt là lĩnh vực định mức và tiền lương. Điểm nổi bật trong lĩnh vực tư vấn mà chị Hằng đã đạt được là hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực (đối với các doanh nghiệp mới thành lập), củng cố và phát triển (đối với doanh nghiệp đã họat động trên 10 năm)
 
Trình độ chuyên môn
 
 
Chị Hằng đã theo học ngành kinh tế lao động trường ĐH Kinh tế TPHCM.
Ngòai ra tham gia học các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng quản lý do các giảng viên trong và ngòai nước truyền đạt.   
Kinh nghiệm giảng dạy
 
 
 
Chị Hằng đã tham gia giảng dạy chủ đề “Lương bổng và đãi ngộ” cho nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tp HCM, Bình Thuận, Cần Thơ. Ngòai ra còn tham gia các chủ đề họach định nguồn nhân lực, truyền thông nguồn nhân lực.  
Chị Hằng đã từng tham gia giảng dạy các lớp quản trị nguồn nhân lực ngắn hạn do viện Kinh tế TP HCM, các doanh nghiệp tư vấn tổ chức. Chị cũng được mời hội thảo chuyên đề do Thành đòan TP.HCM tổ chức, nói chuyện chuyên đề tuyển dụng, đào tạo với sinh viên các trường Tôn Đức Thắng, Hùng Vương do công ty HR Netviet tổ chức.  
 
Các tin khác: