CBA » Giảng viên

Giảng viên Huỳnh Ngọc Minh

  • Diễn giả, Chuyên gia Đào tạo & Huấn luyện Tạo động lực & Thay đổi hành vi
  • Giám đốc dự án, Tổ chức CARE International
  • Phó giám đốc Chiến lược, Công ty TNHH Quảng cáo Tài Phát
  • Giám đốc Điều hành, Công ty SUCCE$$ Training
  • Chủ tịch, BNI – Mekong Chapter 
 
 
Anh Huỳnh Ngọc Minh là Chuyên gia Huấn luyện chuyên nghiệp trong lĩnh vực tạo động lực và thúc đẩy thay đổi hành vi. Anh đã tích lũy và đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu sau 15 năm trải nghiệm làm việc với nhiều vị trí khác nhau tại các tổ chức quốc tế như: Kiểm soát tài chính dự án thuộc Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch, Quản lý mua sắm cho Tổ hợp thầu Tập đoàn xây dựng Taisei-Kajima-Nippon Engineering; Quản lý chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Ủy ban Châu Âu, … 
 
Đặc biệt, anh đã từng tham gia tư vấn chiến lược và cung cấp các dịch vụ đào tạo - huấn luyện và hướng dẫn thực hành sau đào tạo (coaching – kèm cặp) cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước như: CARE International, CBA, VPSSP, Đất Phương Nam, Tài Phát Advertising, CTU,  …
 
Với vốn trải nghiệm của mình, với phong cách trình bày sinh động, lôi cuốn, và thực tiễn, … anh đã rất thành công trong việc truyền tải năng lượng tích cực nhằm giúp những người tham dự chương trình khởi tạo động lực mạnh mẽ và thay đổi hành vi một cách tích cực liên quan đến các lĩnh vực khám phá năng lực bản thân, phát triển toàn diện cá nhân, và cải thiện các nhóm kỹ năng mềm để chiến thắng bản thân đồng thời thành công trọn vẹn hơn trong cuộc sống. Anh luôn luôn ân cần và tận tâm dẫn dắt các chương trình huấn luyện của mình với phương châm giúp bạn tối ưu hoá năng lực bản thân - “Maximize Your Power”.
 
Các tin khác: