Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT - LÀM SAO KHỎI "TIỀN MẤT, TẬT MANG"

Nhận thức được nhân lực cũng là yếu tố cạnh tranh sống còn của doanh nghiệp trên thương trường, các ông chủ doanh nghiệp Việt Nam ngày nay sẵn sàng chịu tốn kém để “săn” nhân tài, nhưng chẳng dễ chút nào! Lúc thì “nhìn nhầm” người làm “tiền mất, tật mang”! Lúc thì chọn được đúng người rồi, nhưng khổ nỗi họ đến không được bao lâu rồi lại đi, xem doanh nghiệp nhỏ như “bến đỗ tạm thời”! Có cách nào giải quyết nỗi lo này không?
Câu trả lời nằm trong khóa học này.
 
Đối tượng tham dự
Khóa học được thiết kế riêng cho chủ DN nhỏ và vừa tại VN, những người có trách nhiệm trong việc phỏng vấn và ra quyết định tuyển dụng nhân sự cho các vị trí quản lý chủ chốt.
 
Nội dung khóa học
Chủ đề
Nội dung
Kết quả đạt được
1. Định hướng chính sách tuyển dụng cho DN
Làm thế nào để quyết định các chính sách tuyển dụng cho DN?
  • Xác định cơ sở xây dựng chính sách tuyển dụng của DN
2. Kỹ thuật phỏng vấn hành vi
  • Giải thích sự phù hợp của kỹ thuật phỏng vấn hành vi đối với DNNVV tại Việt Nam
  • Mô tả các công cụ phỏng vấn hành vi
Vận dụng các công cụ phỏng vấn hành vi trực tiếp vào thực tế
3. Ra quyết định tuyển dụng
  • Kỹ năng ra quyết định tuyển chọn ứng viên cho vị trí quản lý chủ chốt
  • Các chiến thuật thương lượng lương bổng với ứng viên
  • Ra quyết định tuyển dụng đúng người cho vị trí quản lý chủ chốt
  • Thương lượng lương bổng với ứng viên sao cho vừa có được người phù hợp, vừa được sự hài lòng của cả đôi bên khi cộng tác

 
 
Các tin khác: