Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Đối tượng: Cán bộ quản lý sản xuất cấp cơ sở, công nhân, nhân viên tiềm năng
 
Mục tiêu khóa học:
            Sau khoá học, học viên sẽ xác định đúng vị trí, vai trò của mình trong tổ chức sản xuất, cũng như có đủ năng lực để thực hiện được các nhiệm vụ được giao, qua việc làm tốt công tác điều hành sản xuất ở tổ sản xuất, thông qua việc sử dụng hiệu quả các công cụ, phương pháp, và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học.
            Học viên cũng sẽ ứng dụng được các phương pháp phát hiện lãng phí, từ đó đủ tự tin để đề xuất, thực hiện các giải pháp giảm lãng phí vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.
 
Phương pháp đào tạo:
Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

•Thảo luận mở (Open discussion)

•Nghiên cứu tình huống (Case study)

•Làm việc nhóm (Team work)

•Phương pháp động não (Brainstorm)

 • Biểu đố tư duy (Mind-map)

•Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

 
Thời lượng: 06 buổi
 
Nội dung:
 
Phần 1: Vị trí, vai trò của người Tổ trưởng sản xuất trong hoạt động của PX
            1/ Thế nào là một tổ chức sản xuất?
            2/ Vai trò, nhiệm vụ của người Tổ trưởng sản xuất
3/ Những phẩm chất, kỹ năng cần có để trở thành một Tổ trưởng sản xuất thành công
 
Phần 2: Công tác chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất
            1/ Sự cần thiết của công tác kế hoạch
            2/ Các yếu tố cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị sản xuất
            3/ Kế hoạch kiểm tra
            4/ Điều độ và lập lịch trình sản xuất - ứng dụng sơ đồ Gantt
 
Phần 3: Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất
            1/ Quản lý năng suất
 • Năng suất là gì?
 • Các yếu tố tác động đến năng suất
 • Các biện pháp nâng cao năng suất
2/ Quản lý chất lượng:
 • Các nguyên lý cơ bản
 • Các biện pháp cải thiện chất lượng
 • Ứng dụng các công cụ nhằm cải tiến chất lượng
3/ Năng suất, chất lượng với Kaizen - 5S
 
4/ Phát hiện và loại trừ lãng phí trong sản xuất
 • Các loại lãng phí
 • Phát hiện và đề xuất các giải pháp loại trừ
 
Phần 4: Công tác kiểm tra trong sản xuất
            1/ Phòng ngừa hay khắc phục?
            2/ Kiểm tra, giám sát
            3/ Giám sát với 4M
 
Phần 5: Các kỹ năng cần thiết
            1/ Kỹ năng trao đổi thông tin:
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng đặt câu hỏi
 • Kỹ năng cho và nhận phản hồi
2/ Kỹ năng làm việc theo đội nhóm:
 • Sự cần thiết của làm việc theo nhóm
 • Xây dựng và phát triển nhóm
 • Để trở thành người quản lý nhóm hiệu quả
 
 
Các tin khác: