Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

MAKETING VÀ BÁN HÀNG

  • MARKETING DÀNH CHO DỊCH VỤ:
Khóa học được thiết kế dành cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tiêu biểu như: nhà hàng, du lịch, thiết kế...khóa học sẽ giúp học viên nắm vững các đặc tính của dịch vụ, áp dụng công cụ marketing để quản lý và cải tiến dịch vụ, phục hồi sai sót và giữ chân khách hàng.
 
  • CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
Mục tiêu khóa học giúp học viên xác định khách hàng gồm những ai, nắm vững kỹ năng CSKH, có khả năng giải quyết than phiền của khách hàng, nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa giao tiếp khách hàng là lợi thế cạnh tranh của DN. Tăng mức độ trung thành của khách hàng.
 
  • KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP:
Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức - kỹ năng cần thiết của nghề bán hàng để trở thành người bán hàng thành công, đảm trách tốt sứ mệnh nhiệm vụ mà công ty giao phó trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp và đẳng cấp cao.
 
  • QUẢN LÝ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG
Khóa học được thiết kế nhằm giúp người học hiểu được một cách tường at65n về việc tổ chức, quản lý điều hành hoạt động của lực lượng bán hàng hiệu quả và có sức cạnh tranh cao.
 
Các tin khác: