Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT & GIÁM SÁT, KIỂM TRA THỰC HIỆN

 
Đối tượng:
 
Khóa học được thiết kế dành cho cán bộ Quản lý sản xuất cấp trung trở lên: Giám Đốc sản xuất, Quản đốc phân xưởng, Trưởng bộ phận, cán bộ nghiệp vụ liên quan đến công tác kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp.
 
         Mục tiêu:
 
      Hiện nay trong đa phần các doanh nghiệp, công tác kế hoạch đã có được sự quan tâm nhất định, nhưng vẫn chưa xứng tầm với tính chất quan trọng của nó. Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác kế hoạch sản xuất. Bộ phận sản xuất làm tốt hay không, không chỉ quản lý quá trình sản xuất tốt mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận: kế hoạch, cung ứng, điều độ, và cả nhân sự, sự phối hợp đồng bộ các yếu tố nầy sẽ giúp cho công tác sản xuất được vận hành hiệu quả giảm thiểu nhiều lãng phí, từ đó năng suất , chất lượng sẽ được nâng cao và chi phí sản xuất giảm, đó chính là mục tiêu mong muốn của các doanh nghiệp.
Khoá học sẽ giúp cho CBQL xác định được tầm quan trọng, trách nhiệm của mổi vị trí chức năng trong công tác hoạch định, cũng như những khác biệt giữa hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính. Ngoài ra, CBQL cũng sẽ được giới thiệu một số hệ thống lập và kiểm tra kế hoạch sản xuất nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch sản xuất.
Sau khoá học, CBQL có khả năng ứng dụng được các qui trình, công cụ lập kế hoạch sản xuất, từ công tác định mức đến lập kế hoạch thiết bị, vật tư, nhân lực để lên một kế hoạch sản xuất phù hợp, khả thi. Và để có thể sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp một cách tốt nhất vào quá trình sản xuất, CBQL cũng sẽ có thể theo dõi, giám sát kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất, với các công cụ, phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả.
 
Thời lượng: 10 buổi
 
Nội dung:
 
 1. Khái quát về hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính  (2b)
  1. Hoạch định tổng hợp (Aggregate Planning)
   1. Nội dung, các chính sách
   2. Mục tiêu
   3. Lựa chọn điều chỉnh công suất
   4. Các phương pháp hoạch định tổng hợp
  2. Lịch trình sản xuất chính (Master Production Scheduling - MPS)
   1. Mục tiêu
   2. Giới hạn thời gian
   3. Phát triển lịch trình sản xuất chính
 1. Lập kế hoạch sản xuất (4b)
 1. Phương pháp sản xuất
  • Tìm hiểu sản phẩm
  • Chọn lựa qui trình
  • Công tác định mức
  • Kế hoạch thiết bị
   1. Kế hoạch công nghệ và công suất
   2. Hiệu suất sử dụng thiết bị
  • Hoạch định nhu cầu vật tư - MRP
  • Kế hoạch nhân lực
   1. Phân tích công việc
   2. Nhu cầu, phân công, bố trí nhân lực
  • Kế hoạch kiểm tra
  • Điều độ sản xuất
 • Các phương pháp sắp xếp thứ tự công việc
 • Nguyên tắc Johnson
 • Bài toán phân việc – phương pháp Hungary
 • Xác định mức độ hợp lý
 1. Các hệ thống thiết lập và kiểm soát kế hoạch sản xuất  (2b)
  1. Hệ thống Pond – Draining  (Pond - Draining system)
  2. Hệ thống Đẩy  (Push system)
  3. Hệ thống Kéo  (Pull system)
  4. Giải quyết các “Nút thắt cổ chai” (Bottlenecks)
 1. Các công cụ sử dụng trong công tác lập kế hoạch (1b)
  1. Sơ đồ GANTT
  2. 5W 1H
  3. Mind-map
 1. Giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất (1b)
  1. Giám sát & kiểm tra kế hoạch sản xuất
  2. Kiểm tra với 4M
  3. Lập và sử dụng danh mục đối chiếu (check lists)
  4. 3Mu và 3Gen
  5. Qui luật 20/80
  6. PDCA
 
 
Các tin khác: