Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo thường xuyên

KAIZEN - 5S VỚI NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG

Đối tượng: Cán bộ QLSX các cấp
 
Mục tiêu:  Sau khoá học, học viên sẽ có được những kiến thức, kỹ năng căn bản, cũng như khả năng triển khai chương trình Kaizen 5S tại doanh nghiệp đúng phương pháp, đạt yêu cầu. Học viên cũng sẽ xác định được các yếu tố cần thiết nhằm duy trì 5S, trở ngại lớn nhất trong quá trình thực hiện 5S.
 
Thời lượng: 4 ngày
     
Nội dung:
Ngày 1:
 1. Thảo luận về các khó khăn, tồn tại đang gặp phải trong công tác quản lý: làm thế nào để có thể nâng cao hiệu quả sản xuất?
 2. Các nguyên lý cơ bản trong QTSX
  • Điều kiện 4M tốt
  • Dòng chảy liên tục
  • Quản lý trực quan
  • Thực hiện PDCA
 3. Các kiến thức, kỹ năng và một số công cụ trong quản lý sản xuất để thực hiện        hiệu quả 4 nguyên lý.
 4. Các kỹ năng cần thiết, những điểm cơ bản: (nhằm hỗ trợ CBQL trong quá trình triển khai thực hiện hiệu quả Kaizen 5S):
  • Kỹ năng giao tiếp, trao đổi thông tin
 
Ngày 2:
 1. Các kỹ năng cần thiết (tiếp theo):
  • Kỹ năng tạo động lực
  • Kỹ năng làm việc nhóm
 2. Khảo sát, đánh giá hiện trạng Nhà máy qua chuyến tham quan thực tế        của học viên cùng giảng viên.
 3. Thảo luận trên lớp: phát hiện các điểm mạnh, tồn tại, phân tích hiện trạng, xác định nguyên nhân.
 
Ngày 3:
 1. KAIZEN
 • Kaizen là gì?
 • Kaizen và đổi mới
 • Các quan điểm cơ bản của Kaizen
 • Đặc trưng, đối tượng, các quy tắc ứng dụng
 • Thực hiện Kaizen trong Nhà máy:
  • Kaizen nhanh và dễ
  • Kaizen có định hướng: 8 bước thực hiện
 1. 5S
 • Tại sao lại bắt đầu với 5S?
 • Mục tiêu của 5S: có phải chỉ là sạch sẽ, ngăn nắp, hay hơn thế nửa?
 • 5S là gì? 5S thực tiễn, sự khác biệt giữa 5S thực tiển và truyền thống.
 • Các bước cần thiết để triền khai chương trình 5S thực tiển tại DN.
 • Công tác chuẩn bị ngày “tổng vệ sinh”
 • Để thực hiện thành công 5S: các yếu tố cần lưu ý.
 • Làm thế nào để toàn thể CBCN tích cực tham gia các hoạt động 5S, một trong những nguyên nhân giúp 5S thành công?
 • Duy trì 5S: làm thế nào để duy trì 5S?
 • Đánh giá thực hiện 5S, các mẩu biểu, phương pháp cho điểm
 
Ngày 4:
 1. Thảo luận, làm việc nhóm: phân tích thông qua chuyến tham quan thực tế DN, kết hợp với nội dung đã trao đổi, học viên đề xuất những tồn tại cần cải thiện,
 2. Lên kế hoạch triển khai chương trình 5S tại Nhà máy.
 3. Đúc kết:
 • Thuyết trình của học viên
 • Giảng viên góp ý
 
Các tin khác: