Chương trình đào tạo » Chương trình đào tạo dành cho sinh viên

Hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp - Làm việc trái ngành (12/07/2012)

THƯ MỜI
 
  • Tiếp theo sự thành công của các buổi Hội thảo “Hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp – Làm việc trái ngành” tổ chức vào ngày 11/3/2012 tại Hội trường Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ – EFC với hơn 200 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham dự, vào ngày 24/03/2012 tại Hội trường Trường Cao đẳng Cần Thơ với hơn 400 sinh viên tham dự, và vào ngày 16/06/2012 tại Nhà học C2 Trường Đại học Tây Đô với khoảng 200 sinh viên tham dự;
 
  • Nhằm giúp cho sinh viên có thể định hướng được con đường phát triển nghề nghiệp sau khi ra trường, cũng như giúp các em dễ dàng hội nhập với nơi làm việc khi được tuyển dụng;
 
Cuộc hội thảo “HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP – LÀM VIỆC TRÁI NGÀNH” sẽ tổ chức cho các sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ vào lúc 8h00 ngày 12/07/2012 tại Hội trường lớn Trường Cao đắng kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ
 
 
CBA trân trọng kính mời các bạn sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ đến tham dự.
 
 
Các tin khác: